Naše služby

Agentura domácí ošetřovatelské a hospicové péče IVAS poskytuje:

 • odbornou zdravotnickou péči
 • odbornou fyzioterapeutickou péči
 • péči psychosociálního pracovníka a psychologa
  pacientům v terminální fázi života
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek pro pacienty

Pro práci v terénu jsou sestry vybaveny potřebným materiálem, pomůckami a přístroji. Pacientům také zapůjčujeme potřebné kompenzační pomůcky.

Ošetřujeme pacienty v domácí péči 24 hodin 7 dní v týdnu nejen v Českých Budějovicích, ale i v okolí do 20 km. 

Vaši situaci s Vámi podrobně probereme, informujeme Vás o vhodnosti péče, poradíme Vám, jak přesně postupovat a pomůžeme Vám s vyřízením Vašeho požadavku.

Naše pomoc je určena vám všem, kdo se chcete o své blízké v jejich nemoci postarat, ale ani při nejlepší vůli to sami nemůžete zvládnout.

Indikovaná zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zdravotní sestry zajišťují odbornou zdravotnickou péči:

 • odběry biologického materiálu
 • měření glykémie a krevního tlaku
 • aplikace injekcí
 • převazy ran jakéhokoliv druhu (bércové vředy, proleženiny, pooperační rány apod.
 • ošetření stomií
 • výměna močových katétrů u žen i mužů
 • aplikace infuzní léčby
 • aplikace léčby bolesti
 • provádění ošetřovatelské rehabilitace
 • domácí hospicová péče o pacienty v terminální fázi života ve spolupráci s kvalifikovaným psychosociálním pracovníkem a duchovními všech registrovaných církví

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fyzioterapeutky zajišťují odbornou rehabilitační péči

(nejčastěji u pacientů po mozkových příhodách, úrazech, náročných operacích, s roztroušenou sklerozou, Parkinsonovou chorobou apod.)

 • komplexní kineziologické vyšetření
 • techniky měkkých tkání
 • mobilizace páteře a periferních kloubů
 • léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě
 • odborné poradenství s výběrem a správným používáním kompenzačních pomůcek

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zapůjčujeme
 • invalidní vozíky
 • chodítka
 • berle
 • hole
 • klozetová křesla
 • nástavce na WC
 • podložní mísy
 • nádoby na moč (bažant)
 • biolampy
 • chladivé a hřejivé sáčky
 • další dle možností a dohody

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>