Naše služby

Agentura domácí ošetřovatelské a hospicové péče IVAS poskytuje odbornou péči zdravotních sestrer a fyzioterapeutů.

Ošetřujeme pacienty v domácí péči 24 hodin 7 dní v týdnu nejen v Českých Budějovicích, ale i v okolí do 20 km. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zdravotní sestry zajišťují zdravotnickou ošetřovatelskou péči:

 • odebírání krve
 • měření glykémie a krevního tlaku
 • aplikace injekcí
 • převazy ran jakéhokoliv druhu (bércové vředy, proleženiny, pooperační rány apod.
 • ošetření stomií
 • výměna močových katétrů u žen i mužů
 • aplikace infuzní léčby
 • aplikace léčby bolesti
 • provádění ošetřovatelské rehabilitace
 • domácí hospicová péče o pacienty v terminální fázi života ve spolupráci s kvalifikovaným psychosociálním pracovníkem

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fyzioterapeutky zajišťují odbornou rehabilitaci pacientů (nejčastěji u pacientů po mozkových příhodách, úrazech, náročných operacích, s roztroušenou sklerozou, Parkinsonovou chorobou apod.)

 • komplexní kineziologické vyšetření
 • techniky měkkých tkání
 • mobilizace páteře a periferních kloubů
 • léčebná tělesná výchova na neurofiziologickém podkladě
 • odborné poradenství s výběrem a správným používáním kompenzačních pomůcek

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>