Komu je domácí péče určena?

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům, rodinným příslušníkům a blízkým, kteří již nejsou schopni zvládnout běžnou laickou péči a je nutné zahájit odbornou zdravotní péči. Zároveň stav pacienta nedovoluje návštěvy ordinace praktického lékaře či jiné odborné ambulance. Domácí zdravotní péče může zkrátit pobyt v lůžkovém zařízení na nezbytně nutnou dobu.

KDY DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE NEMÁ SMYSL?

  • když si ji pacient nepřeje
  • nevhodné sociální prostředí
  • nutnost odborné intenzivní péče 24 hodin denně