Příklady domácí hospitalizace

  • Pooperační domácí péče
    Nahrazuje péči na nemocničním lůžku. Nemocný, na své cestě k uzdravení, neprojde nemocničním oddělením a není tak vystaven riziku nemocniční nákazy. Dobře organizovaná domácí péče, která na jednodenní chirurgii plynně navazuje, přináší pacientům rychlejší uzdravení, umožňuje včasný návrat do zaměstnání a šetří náklady na zdravotní péčí. Odborná kvalita pracovníků domácí péče, individuální a cílená instrukce pacienta a jeho blízkých je zásadním předpokladem domácí hospitalizace.
  • Poúrazová péče
    V domácí péči lze bezpečně ošetřovat poúrazové stavy, u nichž nehrozí závažné komplikace. U pacienta se provádí odborné ošetření ran a poranění, léčba bolesti, průběžná rehabilitace, zajištění pitného a dietního režimu. Agentury domácí péče disponují speciálními pomůckami, které pacientům po umožní pobyt v jejich vlastním sociálním prostředí. Pracovníci také provádí poradenskou činnost – jak upravit domácí prostředí tak, aby byla zajištěna bezpečnost pacienta a zároveň zachována co největší soběstačnost.