Spektrum služeb

ODBORNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE poskytovaná všeobecnými sestrami s dlouholetou praxí v oboru:

 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry, stěr z rány a jiné) včetně odvozu do laboratoře
 • kontrola zdravotního stavu
 • měření fyziologických funkcí – krevní tlak, puls, dech, hladina glykemie glukometrem
 • aplikace injekcí – pod kůži (s.c.), do svalu (i.m.)
 • péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukace diabetika
 • převazy ran – bércové vředy, diabetické ulcerace, proleženiny, pooperační rány, tržná poranění a podobně
 • pooperační péče
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • ošetření všech druhů stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, urostomie, gastrostomie-PEG …)
 • klyzma
 • ošetření a výměna permanentních katetrů (cévek) u žen i mužů
 • aplikace rehydratační infuzní terapie (do žíly, podkoží, do portu, PICC)
 • management bolesti – aplikace analgetické a opiátové terapie
 • asistovaná peritoneální dialýza
 • domácí hospicová péče o pacienty v terminální fázi nemoci

 

ODBORNÁ REHABILITAČNÍ PÉČE poskytovaná fyzioterapeuty s nejvyšší kvalifikací v oboru:

 • komplexní kineziologické vyšetření
 • mobilizace páteře a periferních kloubů
 • léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě
 • léčebná tělesná výchova u poúrazových a pooperačních stavů
 • techniky měkkých tkání

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ A SPIRITUÁLNÍ PÉČE

 • zajištění spolupráce s kvalifikovaným psychosociálním pracovníkem a duchovními všech registrovaných církví pro umírající a pozůstalé

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

 • zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • odborné poradenství s výběrem a správným používáním kompenzačních pomůcek

 

POMŮCKY K ZAPŮJČENÍ

 • invalidní vozíky
 • chodítka, berle, hole
 • klozetová křesla
 • další dle možností a dohody

 

PÉČE HRAZENÁ PACIENTEM

 • odborná zdravotní péče neindikovaná lékařem, standardně poskytovaná agenturou
 • péče širšího rozsahu a frekvence než hradí zdravotní pojišťovna
 • vyžaduje-li pacient individuální čas ošetření

Pacient je vždy předem seznámen s cenovou kalkulací a celkovou výší úhrady dle aktuálního platného ceníku agentury.