Úhrada péče

Péče hrazená ze zdravotního pojištění:

  • pokud je ordinována ošetřujícím lékařem = praktický lékař, pediatr, ošetřující lékař při hospitalizaci, rehabilitační lékař, lékař Ambulance bolesti
  • musí mít charakter zdravotní péče
  • zdravotní péče v domácím prostředí je vždy indikována lékařem v časovém rozsahu vyžadující druh péče
  • fyzioterapie (rehabilitace) je prováděna pouze v pracovní dny

 

Péče hrazená pacientem:

  • zdravotní péče v domácím prostředí pacienta bez indikace lékaře
  • nadstandartní péče mimo rozsah indikovaný lékařem
  • vyžaduje-li pacient jiný čas ošetření, než je stanoveno pracovníkem agentury

Pacient je předem seznámen s celkovou výší úhrady dle aktuálního platného ceníku agentury.

 

NAŠI SMLUVNÍ PARTNEŘI JSOU: