Výhody domácí péče

  • zkrácení doby hospitalizace na nezbytně nutnou dobu
  • možnost setrvání ve svém domácím prostředí
  • urychlení hojení
  • naprostá eliminace nozokomiálních i jiných infekčních nákaz vzniklých v souvislosti s pobytem v nemocnici
  • rychlejší uzdravení pacienta
  • psychická pohoda nemocného
  • individuální řešení problémů nemocného
  • preventivní monitorování zdravotního stavu
  • omezení či úplné vyloučení zbytečné přepravy pacienta do ambulantního zařízení
  • snížení nákladů na péči