Výhody domácí péče2018-04-17T21:51:03+00:00

Project Description

VÝHODY DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

  • zkrácení doby hospitalizace na nezbytně nutnou dobu
  • možnost setrvání ve svém domácím prostředí
  • urychlení hojení
  • naprostá eliminace nozokomiálních i jiných infekčních nákaz vzniklých v souvislosti s pobytem v nemocnici
  • rychlejší uzdravení pacienta
  • psychická pohoda nemocného
  • individuální řešení problémů nemocného
  • preventivní monitorování zdravotního stavu
  • omezení či úplné vyloučení zbytečné přepravy pacienta do ambulantního zařízení
  • snížení nákladů na péči
Komu je domácí zdravotní péče určena2018-11-10T23:23:36+00:00
Výhody domácí péče2018-04-17T21:51:03+00:00
Podmínky péče2018-04-24T13:16:51+00:00
Úhrada péče2018-04-17T21:54:19+00:00
Spektrum služeb2018-04-17T21:52:03+00:00
Formy domácí zdravotní péče2018-04-17T21:49:17+00:00
Nejčastěji zastoupená onemocnění2018-04-17T21:50:09+00:00
Užitečné odkazy2018-04-17T22:05:45+00:00